CÔNG TY TNHH MTV CBTP HỒNG PHÚC
Khô Bò Hồng Phúc B400 sợi
Mr Kiên Call: 0908 198 133