CÔNG TY TNHH MTV CBTP HỒNG PHÚC
Khô Bò Hồng Phúc Hàng Kg Sợi
Mr Kiên Call: 0908 198 133